Zo gaat het bij het Taxi-praktijkexamen

Het CBR heeft een video gepubliceerd waarin het examenbureau uitleg geeft over het CBR taxi-examen. Sinds 1 juli 2001 moet iedere taxichauffeur in het bezit zijn van de wettelijk verplichte chauffeurskaart taxi. Daartoe moeten zowel het theorie- als het praktijkexamen gehaald worden bij het CBR.

Chauffeurskaart

De voorwaarden voor het verkrijgen en verlengen van de (beperkte) chauffeurskaart zijn:
•Orginele Verklaring Omtrent het Gedrag niet ouder dan vier maanden
•Orginele Geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
•Geldig rijbewijs
•(beperkt) chauffeursdiploma taxi gehaald bij het CBR

CBR-examens

Het (beperkte) chauffeursdiplomais bij de CCV-afdeling van het CBR te behalen door te slagen voor het bijbehorende theorie- en praktijkexamen. Voor de examens hoeft de kandidaat nog niet te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en Geneeskundige Verklaring. De (beperkte) chauffeurskaart zijn aan te vragen en te betalen bij Kiwa Register.

Voor chauffeurs die zich verder willen bekwamen, biedt CCV ook de examens sociale vaardigheden en doelgroepenvervoer aan. Bekijk de video van het CBR over het praktijkexamen:

Call Now Button